Dlžníci Sociálnej poiťovne dostali pardon17.12.2009 (09:00)

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) podľa prezidentom podpísanej novely zákona o sociálnom poistení už nebudú od roku 2011 podávať do Sociálnej poisťovne výpisy z daňových priznaní za predchádzajúci rok.

V Sociálnej poisťovni sa od januára budúceho roka zavedie tzv. generálny pardon. Ide o odpustenie povinnosti platiť penále. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Do novely ho presadila poslankyňa Ľubica Rošková (Smer-SD). Pardon bude trvať do konca apríla budúceho roka, jeho podmienkou má byť zaplatenie dlžného poistného vzťahujúceho sa na obdobie do konca tohto roka.

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) podľa novely zákona už nebudú od roku 2011 podávať do Sociálnej poisťovne výpisy z daňových priznaní za predchádzajúci rok. V súčasnosti podávajú výpisy len preto, aby poisťovni oznámili údaj o období podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Túto informáciu už bude obsahovať samotné daňové priznanie. "Bude povinnosťou daňovníka uvádzať tejto údaj na daňovom priznaní a daňové riaditeľstvo túto skutočnosť iba oznámi Sociálnej poisťovni, tak oznamuje aj iné skutočnosti," objasňuje predkladateľka zákona, poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD). Týmto riešením sa podľa nej odbremení poisťovňa aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nebudú musieť k 1. júlu predkladať pobočkám poisťovne výpisy z daňových priznaní. Vaľová v novele taktiež presadila, aby sa zamestnancovi, ktorý mal prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, obdobie takéhoto prerušenia započítavalo ako obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti.

SZČO sú v súčasnosti povinné každoročne do 30. júna predložiť v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne výpis z daňového priznania za minulý rok. Preukazujú ním výšku minuloročného hrubého príjmu z podnikania. Podľa výšky vykázaného príjmu sú tieto osoby povinné buď sa prihlásiť ako platiteľ poistného na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistného do rezervného fondu SP, zotrvať ako platiteľ poistného aj naďalej alebo sa z platenia poistného odhlásiť.

Zdroj: SITA,


Sponzorované odkazy